Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
1. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 3 lekarzy 2020-01-17 09:22 2020-01-27 12:00
2. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 10 lekarzy. 2020-01-13 09:25 2020-01-23 12:00
3. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 30 lekarzy. 2020-01-13 08:48 2020-01-23 12:00
4. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 16 lekarzy. 2020-01-13 12:52 2020-01-23 12:00
5. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Otolaryngologii Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 11 lekarzy. 2020-01-13 13:01 2020-01-23 12:00
6. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 8 lekarzy. 2020-01-13 09:54 2020-01-23 12:00
7. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Kardiologii z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 1 lekarza. 2020-01-13 09:15 2020-01-23 12:00
8. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 2 lekarzy. 2020-01-13 10:20 2020-01-23 12:00
9. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Kardiologii z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 1 lekarza. 2019-12-13 12:18 2019-12-19 12:00
10. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w jednostkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Radomsku w szczególności w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej- oferta dla 2 fizjoterapeutów.. 2019-12-13 12:03 2019-12-19 12:00
11. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 5 lekarzy. 2019-12-13 12:10 2019-12-19 12:00
12. Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego systemu zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego dla których dysponentem jest Szpitala 2019-12-12 14:25 2019-12-19 10:00
13. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu wykonywania i opisywania badań USG piersi – oferta dla 1 lekarza 2019-12-03 12:12 2019-12-16 12:00
14. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu opisywania badań mammograficznych – oferta dla 2 lekarzy 2019-12-03 12:33 2019-12-16 12:00
15. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 10 lekarzy. 2019-11-27 09:59 2019-12-16 12:00
16. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 8 lekarzy 2019-11-26 08:50 2019-12-06 12:00
17. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 8 lekarzy. 2019-11-26 08:20 2019-12-06 12:00
18. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Radomsku w tym wykonywanie biopsji - oferta dla 1 lekarza 2019-11-26 09:13 2019-12-06 12:00
19. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 10 lekarzy. 2019-11-26 08:42 2019-12-06 12:00
20. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 5 lekarzy. 2019-11-26 08:31 2019-12-06 12:00
21. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 1 lekarza. 2019-11-26 09:02 2019-12-06 12:00
22. Świadczenie usług w zakresie całodobowego zdalnego opisu badań radiologicznych i badań tomografii komputerowej dla ubezpieczonych i innych osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital Powiatowy w Radomsku 2019-11-26 16:28 2019-12-04 12:00
23. ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu wykonywania i opisywania badań USG oraz wykonywania USG w trakcie badania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i gruboigłowej – oferta dla 1 lekarza 2019-11-18 08:11 2019-11-21 12:00
24. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Kardiologii z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 1 lekarza. 2019-11-12 09:42 2019-11-20 12:00
25. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy w Poradni Reumatologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 1 lekarza. 2019-10-31 09:25 2019-11-08 12:00
26. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy w Poradni Ginekologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 1 lekarza. 2019-10-28 11:34 2019-11-05 12:00
27. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 5 lekarzy. 2019-10-28 11:20 2019-11-05 12:00
28. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Otolaryngologii Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 6 lekarzy. 2019-10-21 12:21 2019-10-25 12:00
29. konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku - oferta dla 1 pielęgniarki 2019-10-21 12:29 2019-10-25 12:00
30. Świadczenie usług w zakresie całodobowego zdalnego opisu badań radiologicznych i badań tomografii komputerowej dla ubezpieczonych i innych osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital Powiatowy w Radomsku - 2019-10-21 15:34 2019-10-25 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne