Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego w Radomsku - oferta dla 17 lekarzy. 2023-09-21 11:49 2023-10-05 14:00
2. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 12 lekarzy. 2023-09-21 13:09 2023-10-05 14:00
3. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pododdziale Urologii Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 4 lekarzy. 2023-09-21 13:29 2023-10-05 14:00
4. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Otolaryngologii Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 15 lekarzy. 2023-09-21 12:59 2023-10-05 14:00
5. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Reumatologii Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 3 lekarzy. 2023-09-21 13:35 2023-10-05 14:00
6. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 12 lekarzy. 2023-09-21 14:16 2023-10-05 14:00
7. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć /dotyczy części niezabiegowej/ Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 10 lekarzy. 2023-09-21 15:02 2023-10-05 14:00
8. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 12 lekarzy. 2023-09-21 12:21 2023-10-05 14:00
9. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 7 lekarzy. 2023-09-21 12:35 2023-10-05 14:00
10. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 8 lekarzy. 2023-09-21 13:50 2023-10-05 14:00
11. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Onkologicznym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 7 lekarzy. 2023-09-21 14:24 2023-10-05 14:00
12. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 12 lekarzy 2023-09-21 12:20 2023-10-05 12:00
13. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziennym Chemioterapii oraz Pododdziale Onkologicznym wchodzącym w skład Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 1 lekarza 2023-09-21 15:19 2023-10-05 12:00
14. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziennym Chemioterapii oraz Pododdziale Onkologicznym wchodzącym w skład Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 2 lekarzy 2023-09-21 15:27 2023-10-05 12:00
15. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 5 lekarzy. 2023-09-12 14:11 2023-09-26 12:00
16. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 12 lekarzy. 2023-09-21 14:06 2023-09-22 08:18
17. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego w Radomsku - oferta dla 17 lekarzy. 2023-09-21 13:59 2023-09-22 08:16
18. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacji Dziennej i Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 2 lekarzy. 2023-09-05 12:54 2023-09-15 12:00
19. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć /dotyczy części zabiegowej/ Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 7 lekarzy. 2023-09-05 13:01 2023-09-15 12:00
20. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy w Poradni Pulmonologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 2 lekarzy. 2023-08-30 13:56 2023-09-15 12:00
21. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 5 lekarzy. 2023-08-30 14:02 2023-09-15 12:00
22. konkurs ofert na wykonywanie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej 2023-08-30 12:40 2023-09-08 11:00
23. wykonywanie usług w zakresie specjalistycznych badań audiometrycznych i tympanometrycznych 2023-06-23 14:19 2023-06-30 12:00
24. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 4 lekarzy. 2023-06-23 14:19 2023-06-30 12:00
25. Oddziale Kardiologii wraz z wchodzącą w jego skład Pracownią Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej, salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Pracownią Wszczepiania Rozruszników, Pracownią Badań Czynnościowych, Pracownią Elektrofizjologii w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. - oferta dla 1 lekarza. 2023-06-15 12:09 2023-06-22 12:00
26. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez technika elektroradiologii w zakresie elektroterapii w Oddziale Kardiologii z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 1 technika. 2023-06-12 10:07 2023-06-20 12:00
27. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu zespołów ratownictwa medycznego dla których dysponentem jest Szpital Powiatowy w Radomsku - oferta dla 10 lekarzy 2023-05-23 14:24 2023-06-02 12:00
28. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez technika elektroradiologii w zakresie elektroterapii w Oddziale Kardiologii z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla dwóch techników. 2023-05-17 11:54 2023-05-24 12:00
29. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy w Poradni Onkologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 1 lekarza. 2023-05-17 11:48 2023-05-23 12:00
30. konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez technika elektroradiologii w zakresie elektroterapii w Oddziale Kardiologii z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla dwóch techników. 2023-04-25 11:21 2023-05-10 12:00
Legenda
- Current
- Archive